Zakázkové úpravy nanoželeza

Práškové produkty NANOFER (25P nebo STAR) je možné dispergovat v různých tekutinách k dosažení různorodých vlastností (řízení stability produktu, reaktivity nebo míry aglomerace a tím i migračních vlastností nanočástic). Dále je možné kombinovat nanoželezo s různými látkami a sloučeninami a připravit tak úplně nové produkty s unikátními vlastnostmi pro alternativní aplikace.