Podpora a služby

Nejsme pouze výrobci a prodejci uvedených materiálů, ale máme také mnohaleté zkušenosti s výzkumem a vývojem v oboru materiálového inženýrství a sanací podzemních vod. Nabízíme kompletní podporu jak při návrhu projektu remediace (laboratorní testy a příslušné analýzy), tak při jeho realizaci (pilotní testy a následná kompletní sanace lokality) a zhodnocení (post-aplikační monitoring a příslušné analýzy).