Odstranění sinic

Algae1.jpgSinice neboli cyanobakterie jsou gramnegativní bakterie schopné oxygenní fotosyntézy. Díky své jednoduché stavbě mají obrovskou schopnost přežívat v nepříznivých podmínkách. Vyskytují se na pouštích, v horských pramenech, ve znečištěných odpadních vodách, radioaktivních vodách i v polárních oblastech.

Masivní vývoj řas a sinic v tekoucích a stojatých vodách a jejich hromadění při hladině je způsobeno tzv. eutrofizací, nadměrným obohacením stojatých vod živinami, většinou dusičnany a fosforečnany. Sinice produkují dráždivé látky, které mohou u člověka vyvolat alergické reakce, jež se projevují vyrážkami a podrážděním kůže a očí, někdy i zánětem spojivek. Vedle toho produkují i nebezpečné toxiny, které mají na svědomí zvracení, bolesti břicha, hlavy a jaterní problémy.

Na základě studie vypracované doc. RNDr. B. Maršálkem, Ph.D. (PřF MUNI Brno) a doc. RNDr. R. Zbořilem, Ph.D. (PřF UP Olomouc) bylo zjištěno, že nanočástice elementárního železa jsou ekologicky šetrným prostředkem pro eliminaci sinic.

Ještě více slibným se ukazuje být použití ENVIFERu (železanu). Tento materiál byl také testován výše zmíněným vědeckým týmem a byla prokázána jeho schopnost odstraňovat nejen sinice, ale také živiny potřebné pro jejich růst (např.  dusičnany a fosforečnany). Zároveň tento produkt vykazuje řádově nižší toxicitu pro vodní organismy, jako jsou např. Daphnia magna nebo ryby.

4 druhy působení přípravku:

  1. Prevence - odstranění biologicky dosptupného fosforu.
  2. Eliminace - rozrušení buněk sinic. 
  3. Imobilizace - navázání mikrocistinu na povrchu netoxických přírodních hydroxidů a oxidů železa.
  4. Vyčeření - pomocí vzniajícího vysoce flokulativního odpadního produktu tvořeného hydroxidy železa.
 

Iron based sustainable greener technologies to treat cyanobacteria and microcystin-LR in water

Iron based technologies using magnetic zero-valent iron nanoparticles (nZVI) and ferrate ion (FeVIO4 2-, Fe(VI)) represent greener approaches to remove cyanobacteria and degrade MC- LR in water. This paper reveals that nanoparticles of zero valent iron (nZVI) can destroy cyanobacteria in the source water and may play a preventive role in terms of the formation of cyanobacterial water blooms by removing nutrients like phosphate. Results on MC-LR showed that Fe(VI) was highly effective in removing MC-LR in water.

Simultaneous removal of algae and its odorous metabolite dimethyl trisulfide in water by potassium ferrate

Co-removal of oscillatoria algae and its potential odorous metabolite dimethyl trisulfide (DMTS) in simulated algae-laden alkaline source water by potassium ferrate (K2FeO4) was investigated in contrast to potassium permanganate (KMnO4) pre-oxidation followed by polyferric chloride (PFC) under varying conditions, including pH, initial oxidant dosage and turbidity. Potassium ferrate resulted in 92.4% removal of algae, higher than PFC when the dosage was equivalent as measured by Fe and KMnO4 showed obviously positive effect as a coagulation aid. Degradation of dimethyl trisufide (92.5%) by potassium ferrate was better than the pre-oxidation of potassium permanganate (74.6%), and the treatment time was decreased from 10 min to 1 min.