Nanoželezo (nanočástice nulamocného železa)

Produkty NANOFER jsou dostupné ve formě suchého prášku, vodné suspenze nebo také mohou být dodány v zakázkové úpravě s organickou a/nebo anorganickou povrchovou úpravou nanočástic. Každý produkt má jedinečné vlastnosti vedoucí k různé míře reaktivity s kontaminanty, mobility v podzemí, životnosti nebo doby účinnosti. 
Naše nanočástice dosahují průměrné velikosti 50 nm, průměrné plochy povrchu 20-25 m2/g a obsahují vysoký podíl reaktivního železa. Nejrozšířenější aplikací nanoželeza je in-situ sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými uhlovodíky (pesticidy, odmašťovadla), chromem a dalšími škodlivými látkami.