ENVIFER: práškové železo ve vysokých oxidačních stavech

Materiál, obsahující železany (FeVI), charakteristický svými silnými oxidačními, dezinfekčními a koagulačními účinky.
Nový práškový produkt

Nový práškový produkt

Železan draselný je obvykle syntetizován mokrou cestou nebo elektrochemicky, přičemž jsou veškerá zařízení vystavena silně agresivním podmínkám. Obě metody totiž používají vysoce koncentrované roztoky hydroxidů a různých solí. Roztok železanů je navíc nestálý kvůli své vysoké reaktivitě, musí být proto použit bezprostředně po výrobě.

ENVIFER je vyráběn unikátní metodou a dodáván ve formě prášku, jejž je možné bez přístupu vzdušné vlhkosti dlouhodobě skladovat. Produkt lze aplikovat přímo do znečištěné vody, nebo z něj vyrobit zásobní roztok libovolné koncentrace. Jeho aplikace tudíž nevyžaduje pořízení nákladných zařízení pro výrobu železanů.

Chování produktu

Reakce ENVIFERu se znečišťujícími látkami je rychlá a výslednými produkty této reakce jsou netoxické hydroxid-oxidy obsahující železo v oxidačním stavu +2 nebo +3. Tyto ionty jsou standardně používány jako výborná koagulační činidla schopná odstranit ze systému nerozpuštěné pevné látky.

ENVIFER je vhodný k odstranění řady organických i anorganických mikro-polutantů. Výhodami této technologie jsou rychlost a účinnost reakce, a zároveň malá spotřeba činidla. Feráty se také vyznačují dezinfekčními účinky, tedy schopností eliminovat nebezpečné mikroorganismy (bakterie rodu Cryptoporidium a Salmonella, koliformní bakterie, apod.)

Schopnosti železanů:

  • Silné oxidační činidlo s dezinfekčními účinky
  • Rychlá a účinná reakce s polutanty při nízké spotřebě materiálu
  • Koagulační schopnosti
  • Odstranění arsenu a dalších anorganických látek
  • Degradace řady organických polutantů
Chování produktu
Reference a články
Distribuce a skladování
Ke stažení
Kontaminanty
Reference a články
Všechny reference k produktu


Remarkable efficiency of phosphate removal: Ferrate(VI)-induced in situ sorption on core-shell nanoparticles

Despite the importance of phosphorus as a nutrient for humans and its role in ecological sustainability, its high abundance, resulting in large part from human activities, causes eutrophication that negatively affects the environment and public health. Here, we present the use of ferrate(VI) as an alternative agent for removing phosphorus from aqueous media. We address the mechanism of phosphate removal as a function of the Fe/P mass ratio and the pH value of the solution. 

Use of the ferrates (FeIV-VI) in combination with hydrogen peroxide for rapid and effective remediation of water

This study is focused on laboratory experiments using industrial groundwater leading to the proposal of a pilot field application realized as an ex-situ remediation. The combination of ferrates with hydrogen peroxide was used in this study in order to enhance the removal efficiency during pilot remediation of groundwater strongly contaminated by a wide range of organic contaminants. This combination has been shown to be very effective. During the 24-hour reaction time the majority of detected contaminants were removed by approximately 60-80%. 

Distribuce a skladování
Dostupnost produktu: Produkt je dostupný v množství v řádu stovek kilogramů.

ENVIFER je dodáván v plastových nádobách (30, 500 a 1000 g) a plechovkách (5 kg) a je zabalen dle příslušných legislativních požadavků.

Životnost: Produkt je dlouhodobě stabilní, pokud nepřijde do kontaktu s vodou – zabraňte přístupu vzdušné vlhkosti. Otevírání a zavírání originálního balení vede k degradaci materiálu vlivem jeho kontaktu s vodou a oxidem uhličitým obsaženými ve vzduchu. Momentálně jsou prováděny testy životnosti ENVIFERu za různých podmínek.

Přeprava: Při dodržení podmínek pro přepravu nebezpečného zboží je možné výrobek převážet v rámci silniční (ADR), železniční (RID), námořní (IMDG) a letecké dopravy (IATA).
Ke stažení
Kontaminanty
Skupina Kontaminant Další názvy
Léčiva Sulfamethoxazol SMX, sulfamethazol
  Enrofloxacin ENR, Baytril
  Ciprofloxacin CIP, Ciloxan
  Karbamazepin CBZ, Tegretol
  DiKlofenak Cataflam, Voltaren
  Naproxen NPX, Aleve, Naprosyn
  Ibuprofen IBU, Advil, Motrin, Nurofen
  Atenolol ATN, Tenormin
Endokrinní disruptory Estron E1
  17α-ethinylestradiol E2, Estinyl
  17β-estradiol EE2
  Bisfenol A  
Herbicidy & Pesticidy Atrazin ATZ
  Jodosulfuron IDS
  4-chlorfenol CP
  2,4-dichlorfenol DCP
  2,4,6-trichlorfenol TCP
  2,3,4,5,6-Pentachlorfenol PCP
Další organické látky Triclosan TCS
  Ethandial Glyoxal
 
Trichloracetaldehyd
Chloral
 
Thioacetamid
Acetothioamid, TAA
  Thimočovina Thiokarbamid
Kovy Arsen As
  Chrom Cr
  Uran U
  Měď Cu
  Nikl Ni
  Zinek Zn
  Kadmium Cd
  Olovo Pb
  Rtuť Hg
Další anorganické látky Fosforečnany P(V)
  Kyanidy CN(-)
  Thiokyanáty SCN(-), Rhodanid
  Sirovodík H2S, Sulfan
  Amoniak NH3, Azan
  Sulfidy S(2-)
Desinfekce Koliformní bakterie např. Coliiformes
  Sporotvorné bakterie např. BacillusClostridium
  Sinice např. Cyanobacteria
  Viry např. Leviviridae
  Sphaerotilus  
  Escherichia coli  
  Streptococcus bovis  
  Staphylococcus aureus  
  Shigella flexneri  
  Salmonella typhimurium