Koloidní stříbro 100ppm

Stříbro bylo již odpradávna používáno k hubení plísní a bakterií. V dnešní době se jeho nanoforma stává stále více populární a snadno dostupnou.  Baktericidní, antivirové a fungicidní účinky stříbra jsou ve formě koloidu podpořeny malými rozměry částic a velkou plochou povrchu - tyto vlastnosti činí nanostříbro ještě více účinným.
Jaký je rozdíl mezi koloidním a iontovým stříbrem?

Jaký je rozdíl mezi koloidním a iontovým stříbrem?

Koloidní stříbro lze od iontového rozeznat velmi snadno – pouhým pohledem. Zatímco disperze nanostříbra je žlutá až hnědá (její odstín závisí na velikosti nanočástic a jejich koncentraci, resp. na stáří disperze), roztok iontového stříbra je čirý. Přítomnost stříbrných iontů lze jednoduše dokázat přídavkem malého množství roztoku obyčejné kuchyňské soli (NaCl), která s ionty stříbra tvoří nerozpustný chlorid stříbrný (AgCl). Ten je bílý a dodává roztoku mléčný zákal (viz obrázek). Produkty vyráběné elektrolýzou (pomocí stejnosměrného nebo střídavého proudu) jsou obvykle roztoky stříbrných iontů, nikoliv disperze koloidního stříbra (nanostříbra).
Většina produktů označovaných jako „koloidní stříbro“ bohužel obsahuje především stříbro ve formě iontů, jedná se tedy o pravé roztoky stříbra, nikoliv o koloidní disperze. ​Z definice koloidu (koloidní disperze) jasně vyplývá, že se jedná o heterogenní systém ultramalých kovových částic rozmísených v tzv. disperzní fázi (v tomto případě v kapalině), jejichž vlastnosti jsou silně ovlivněny jejich obrovskou plochou povrchu. Naproti tomu ionty jsou definovány jako atomy s jedním nebo více chybějícími nebo přebývajícími elektrony.

Více podrobností naleznete v našem technickém listu.

Většina prodejců nanostříbra uvádí následující doporučení: „výrobek musí být skladován v tmavých skleněných lahvích – bez přístupu slunečního záření a mimo dosah elektromagnetického pole (televize, rádio, chladnička)“. Tato upozornění jsou v případě koloidního stříbra bezpředmětná, neboť se týkají pouze iontových roztoků.
  • Koloidní stříbro obsahující pouze stříbrné nanočástice nemusí být skladováno ve skleněných lahvích; nereaguje totiž s plastovým povrchem a může být tudíž dodáváno v transparentních PET lahvích, které umožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.
  • Iontové stříbro (řadou výrobců mylně označováno jako stříbro koloidní) je naopak fotolabilní a reaguje s plastovými povrchy, proto bývá často baleno v neprůhledných skleněných lahvích, které navíc neumožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.
  • Elektromagnetické pole nemá negativní vliv na koloidní stříbro, ovlivňuje však stříbro iontové. 
  • Uchovávání v chladničce (chladných podmínkách) zpomaluje aglomeraci koloidního stříbra a prodlužuje tak jeho životnost, disperze však nesmí být vystavena mrazu.

​Bezbarvé produkty většinou neobsahují nanočástice, nebo jen malé množství ve srovnání s deklarovaným obsahem - takové produkty většinou obsahují iontové stříbro, které je citlivé na světlo. 

Size_distribution2.png
Nanostříbro nabízíme v koncentraci 10 a 100 ppm (mg/L). Koncentrovaný produkt je možné snadno ředit na libovolnou nižší koncentraci (nejčastěji 5-20 ppm). Pro ředění doporučujeme použít destilovanou vodu, při ředění kohoutkovou vodou může dojít k postupné aglomeraci částic a snížení účinnosti produktu.

Naše produkty můžete zakoupit v malých i velkých objemech, v případě zájmu nás kontaktuje.

Ředění produktu
Ke stažení
Distribuce a skladování
Ředění produktu

Příklady ředění koncentrovaného produktu (100ppm)

požadovaná koncentrace množství produktu (100ppm) množství destilované vody výsledný objem cena 1000ml cena 500ml cena 250ml cena 50ml
10ppm 500ml 4500ml 5000ml 128 Kč 64 Kč 32 Kč 6 Kč
20ppm 500ml 2000ml 2500ml 246 Kč 123 Kč 62 Kč 12 Kč
25ppm 500ml 1500ml 2000ml 305 Kč 153 Kč 76 Kč 15 Kč
40ppm 500ml 750ml 1250ml 482 Kč 241 Kč 121 Kč 24 Kč
[cena produktu: 595kč/500ml, cena destilované vody: 10kč/L, ceny jsou uvedeny s DPH]
Distribuce a skladování
Koloidní stříbro dodáváme ve formě stabilizované disperze v plastových kanystrech (10 L), menší množství v transparentních PET lahvích (100, 250, 500 mL). Produkt uchovávejte v lednici při teplotě 2.6 °C, produkt nemrazte ani nezahřívejte na vysoké teploty - oba procesy vedou k rychlejší aglomeraci částic. Spotřebujte do 6ti měsíců od data výroby.