Další možné aplikace nanočástic železa

Nanočástice nulamocného železa vynikají nejen výjimečnými redukčními schopnostmi, ale také výbornými katalytickými účinky a magnetickými a mechanickými vlastnostmi, díky kterým mohou být použity např.:
 
  • jako katalyzátor při Fischer-Tropschově syntéze,
  • při výrobě uhlíkových nanotrubiček,
  • v petrochemickém průmyslu,
  • při výrobě magnetických tekutin,
  • v kombinaci s ušlechtilými kovy jako katalytické barvivo,
  • nebo přísada v práškové metalurgii.