NANOFER 25S

Reaktivní vodná disperze nanočástic Fe(0) s biodegradovatelnou organickou povrchovou úpravou, která byla vyvinuta primárně pro účely in-situ sanace podzemních vod. Nejčastějšími cílovými kontaminanty jsou šestimocný chrom a chlorované uhlovodíky.
Reference a články
Distribuce a skladování
Ke stažení
Kontaminanty
Reference a články
Všechny reference k produktu

Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalentchromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test
The paper describes a pilot remediation test combining two Cr(VI) geofixation methods – chemical reduction by nanoscale zero-valent iron (nZVI) and subsequent biotic reduction supported by whey. Combination of the methods exploited the advantages of both – a rapid decrease in Cr(VI) concentrations by nZVI, which prevented further spreading of the contamination and facilitated subsequent use of the cheaper biological method. Successive application of whey as an organic substrate to promote biotic reduction of Cr(VI) after application of nZVI resulted in a further and long-term decrease in the Cr(VI) contents in the groundwater.
Distribuce a skladování
Dostupnost produktu: V jednom dni jsme obvykle schopni odeslat až 500 kg produktu. V případě odběru větších množství stojí za zvážení možnost výroby čerstvé suspenze pomocí našeho průmyslového dispergátoru.

NANOFER 25S je převážen v plastových barelech v množství 5, 10 kg nebo 20 kg. Menší vzorky jsou doručovány ve 100, 200 a 500 g PET lahvích. Nedoporučujeme uchovávat suspenzi ve skleněných nádobách - z důvodu zvýšeného tlaku hrozí jejich prasknutí.

Životnost: Vodné suspenze NANOFER jsou extrémně reaktivní a ve styku se vzdušným/ve vodě rozpuštěným kyslíkem rychle oxidují. Nulamocné železo, jež je zodpovědné za reakci s cílovými kontaminanty, degraduje a mění se na oxidy a hydroxid-oxidy železa. Proto je nutné použít suspenzi v co nejkratším čase po doručení a vyhnout se jejímu skladování. Pokud nelze jinak, uchovávejte za snížené teploty (5°C) z důvodu zpomalení koroze. Více informací naleznete v příloze pod názvem Stárnutí suspenze NANOFER (sekce „Ke stažení“).

Vzorky na laboratorní testy zasíláme po předchozí dohodě zdarma. Kontaktujte nás v případě požadavku většího množství suspenze pro váš projekt.
Ke stažení
Kontaminanty
Skupina Kontaminant Další názvy
Chlorované etheny Tetrachlorethen PCE, Perchloroethen
  Trichlorethen TCE
  1,1-Dichlorethen DCE
  Trans-1,2-Dichlorethen t-DCE
  Cis-1,2-Dichlorethen c-DCE
  Chlorethen VC, Vinylchlorid
Chlorované ethany 1,1-Dichlorethane 1,1-DCA,Ethylidendichlorid
  1,1,1-Trichlorethan TCA, Methylchloroform
  1,1,1,2-Tetrachlorethan  
  1,1,2,2-Trichlorethan  
  1,1,2,2-Tetrachlorethan  
  Hexachlorethan PCA
Chlorované methany Dichlormethan Freon 30, DCM
  Tetrachlormethan Freon 10, Halon 104
  Chloroform Freon 20, TCM
  Chlormethan Freon 40, Methylchlorid
Trihalomethany Bromodichlormethan Dichlorbrommethan
  Tribrommethan Bromoform
  Dibromchlormethan Chlordibrommethan
Chlorované benzeny Chlorbenzen Fenylchlorid, Benzenchlorid
  Dichlorbenzen  
  Trichlorbenzen  
  Tetrachlorbenzen  
  Pentachlorbenzen PeCB
  Hexachlorbenzen HCB, Perchlorbenzen
Další organické látky Trichlorfluorethan Freon 11
  1,2-Dibromethan  
  1,1,2-Trichlortrifluorethan Freon 113
  1,2-Dichlorpropan Propylendichlorid
  1,2,3-Trichlorpropan  
  Nitrobenzen Nitrobenzol
  Nitroglycerin TNG
  2-Methyl-1,3,5-Trinitrobenzen TNT, Trinitrotoluen
  2,3,4,5,6-Pentachlorofenol PCP, Chlorofen
  1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan DDT
  Hexachlorcyklohexan Lindan, HCH
  Molinat  
  Polychlorované bifenyly PCB
  Dioxiny Dimethylnitrosamin (NDMA)
Anorganické látky Arsen As
  Barium Ba
  Kadmium Cd
  Chrom Cr
  Měď Cu
  Olovo Pb
  Rtuť Hg
  Nikl Ni
  Selen Se
  Uran U
  Zinek Zn
  Dusičnany  
  Dusitany  
  Chloristany Perchloráty
  Fosforečnany  
  Sírany