NANOFER 25

Reaktivní vodní disperze nanočástic Fe(0) bez povrchové úpravy. Produkt se vyznačuje extrémní reaktivitou, ale zároveň rychleji aglomeruje a sedimentuje.
Reference a články
Distribuce a skladování
Ke stažení
Kontaminanty
Reference a články
Novinky sledujte prosím na anglické verzi stránek
Novinky publikujeme primárně v angličtině, děkujeme za pochopení.
Všechny reference k produktu

Kinetics and pathways for the debromination of polybrominated diphenyl ethers by bimetallic and nanoscale zerovalent iron: Effects of particle properties and catalyst
In this study, two kinds of commercially available nanoscale Fe0 slurries (NANOFER 25 and 25S), a freeze-dried laboratory-synthesized Fe0 nanoparticle (nZVI), and their palladized forms were used to investigate the effect of particle properties and catalyst on PBDE debromination kinetics and pathways. NANOFERs and their palladized forms were found to debrominate PBDEs effectively. The laboratory-synthesized Fe0 nanoparticles also debrominated PBDEs, but were slower due to deactivation by the freeze-drying and stabilization processes in the laboratory synthesis. An organic modifier, polyacrylic acid (PAA), bound on NANOFER 25S slowed PBDE debromination by a factor of three to four compared to NANOFER 25.

Measuring the reactivity of commercially available zero-valent iron nanoparticles used for environmental remediation with iopromide
Iopromide was rapidly dehalogenated by the investigated nZVI particles, following pseudo-first order reaction kinetics that was independent of the experimental conditions. The specific surface area normalized reaction rate constant (kSA) value in the batch reactors ranged between 0.12 and 0.53 L m−2 h−1; it was highest for the uncoated NANOFER 25 particles, followed by the polyacrylic acid-coated NANOFER 25S and air-stable NANOFER STAR particles. In the batch reactors all particles were less reactive in natural water than in synthetic water.
Distribuce a skladování
Dostupnost produktu: V jednom dni jsme obvykle schopni odeslat až 500 kg produktu. V případě odběru větších množství stojí za zvážení možnost výroby čerstvé suspenze pomocí našeho průmyslového dispergátoru.

NANOFER 25 je převážen v plastových barelech v množství 5, 10 kg nebo 20 kg. Menší vzorky jsou doručovány ve 100, 200 a 500 g PET lahvích. Nedoporučujeme uchovávat suspenzi ve skleněných nádobách - z důvodu zvýšeného tlaku hrozí jejich prasknutí.

Životnost: Vodné suspenze NANOFER jsou extrémně reaktivní a ve styku se vzdušným/ve vodě rozpuštěným kyslíkem rychle oxidují. Nulamocné železo, jež je zodpovědné za reakci s cílovými kontaminanty, degraduje a mění se na oxidy a hydroxid-oxidy železa. Proto je nutné použít suspenzi v co nejkratším čase po doručení a vyhnout se jejímu skladování. Pokud nelze jinak, uchovávejte za snížené teploty (5°C) z důvodu zpomalení koroze. Více informací naleznete v příloze pod názvem Stárnutí suspenze NANOFER (sekce „Ke stažení“).

Vzorky na laboratorní testy zasíláme po předchozí dohodě zdarma. Kontaktujte nás v případě požadavku většího množství suspenze pro váš projekt.
Ke stažení
Kontaminanty
Skupina Kontaminant Další názvy
Chlorované etheny Tetrachlorethen PCE, Perchloroethen
  Trichlorethen TCE
  1,1-Dichlorethen DCE
  Trans-1,2-Dichlorethen t-DCE
  Cis-1,2-Dichlorethen c-DCE
  Chlorethen VC, Vinylchlorid
Chlorované ethany 1,1-Dichlorethane 1,1-DCA,Ethylidendichlorid
  1,1,1-Trichlorethan TCA, Methylchloroform
  1,1,1,2-Tetrachlorethan  
  1,1,2,2-Trichlorethan  
  1,1,2,2-Tetrachlorethan  
  Hexachlorethan PCA
Chlorované methany Dichlormethan Freon 30, DCM
  Tetrachlormethan Freon 10, Halon 104
  Chloroform Freon 20, TCM
  Chlormethan Freon 40, Methylchlorid
Trihalomethany Bromodichlormethan Dichlorbrommethan
  Tribrommethan Bromoform
  Dibromchlormethan Chlordibrommethan
Chlorované benzeny Chlorbenzen Fenylchlorid, Benzenchlorid
  Dichlorbenzen  
  Trichlorbenzen  
  Tetrachlorbenzen  
  Pentachlorbenzen PeCB
  Hexachlorbenzen HCB, Perchlorbenzen
Další organické látky Trichlorfluorethan Freon 11
  1,2-Dibromethan  
  1,1,2-Trichlortrifluorethan Freon 113
  1,2-Dichlorpropan Propylendichlorid
  1,2,3-Trichlorpropan  
  Nitrobenzen Nitrobenzol
  Nitroglycerin TNG
  2-Methyl-1,3,5-Trinitrobenzen TNT, Trinitrotoluen
  2,3,4,5,6-Pentachlorofenol PCP, Chlorofen
  1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan DDT
  Hexachlorcyklohexan Lindan, HCH
  Molinat  
  Polychlorované bifenyly PCB
  Dioxiny Dimethylnitrosamin (NDMA)
Anorganické látky Arsen As
  Barium Ba
  Kadmium Cd
  Chrom Cr
  Měď Cu
  Olovo Pb
  Rtuť Hg
  Nikl Ni
  Selen Se
  Uran U
  Zinek Zn
  Dusičnany  
  Dusitany  
  Chloristany Perchloráty
  Fosforečnany  
  Sírany