Inovativní materiály pro aplikace v životním prostředí

Nanoželezo pro sanaci podzemní vody, železany pro dočišťování vod aj.

NANO IRON, s.r.o.

Společnost NANO IRON se zabývá výrobou nanočástic elementárního železa (nanoželeza) a technickou podporou při jejich aplikaci pro sanaci podzemních vod. Jsme rovněž výzkumnou a technologickou společností zaměřující se také na vývoj nových ekologických aplikací nanoželeza a dalších materiálů, jako jsou např. železany, studiem možností jejich efektivní stabilizace a reaktivity s vybranými polutanty.
Kontaktujte nás