Úvodní stránka PDF Tisk Email

Nanočástice Fe(0) při styku se vzdušným kyslíkem - demonstrace mimořádné reaktivity nanočástic elementárního železa

NANO IRON, s.r.o. se zabývá výrobou a technickou podporou při aplikaci nanočástic elementárního železa (Fe(0), nZVI = nanoscale Zero Valent Iron). Společnost disponuje unikátní, ekologicky šetrnou a bezodpadovou technologií umožňující produkci nanočástic Fe(0) v průmyslovém měřítku s téměř neomezenou výrobní kapacitou.

NANO IRON, s.r.o. je výrobní a výzkumnou společností zaměřující se také na vývoj nových ekologických aplikací nanočástic Fe(0), studiem možností jejich efektivní stabilizace a reaktivity s vybranými polutanty.

Více o nás

Produkované nanočástice železa jsou dodávány ve formě dlouhodobě stabilních vodních disperzí (NANOFER 25 , NANOFER 25S) vhodných např. k čištění podzemních a povrchových vod. Jako nadstandardní produkt společnost nabízí také čistý nanoprášek nulamocného železa v suchém stavu (NANOFER 25P) uchovávaný v inertní atmosféře vhodný k dalšímu zpracování a úpravám.

Více o produktech

Známým nedostatkem vodných disperzí nanočástic nulamocného železa je jejich degradace. Společnost NANO IRON, s.r.o. si je vědoma požadavků na stabilitu, reaktivitu a životnost vodných disperzí nanočástic nulamocného železa, proto na trh uvádí Laboratorní dispergátor LD 05 pro výrobu nZVI suspenzí ze suchého nano-prášku Nanofer 25N. Identifikaci aktivní látky, tedy nanočástic ZVI v dodávaných suspenzích lze provést pomocí nZVI TESTERu a stanovit tak kvalitu produktu.

Více o zařízeních

Díky svým mimořádným redukčním schopnostem, malému rozměru částic a vysoké reaktivitě vůči široké škále toxických látek (seznam kontaminantů) jsou produkty Nanofer aplikovatelné v redukčních technologiích sanace podzemních i povrchových vod, při čištění důlních vod a v řadě dalších aplikací.

Více o aplikacích

NANO IRON, s.r.o. je připravena poskytnout vzorky produktu NANOFER 25 a NANOFER 25S o hmotnosti 50g k vyzkoušení

Více o distribuci a skladování